Vacature psycholoog

Arosa biedt veiligheid en bescherming bij geweld in afhankelijkheidsrelaties. Onze focus ligt op het voorkomen en duurzaam stoppen van huiselijk geweld, kindermishandeling en stalking. Wij hebben aandacht voor alle leden van het gezin en belangrijke personen in het netwerk om zorg op maat te kunnen leveren bij het stoppen van gewelddadige patronen en het waarborgen van de veiligheid. Alle vrouwen, mannen en kinderen krijgen de ondersteuning en hulp die zij wensen en snelle toegang tot specialistische hulp. De veiligheid van onze cliënten en het stoppen van de intergenerationele overdracht heeft prioriteit binnen onze begeleiding en opvang.

Arosa is een bedrijfsonderdeel van Stichting Perspektief. Arosa is actief in Rotterdam Rijnmond ZHZ, op wijk-, stads- en regio niveau. Op basis van onze specifieke opvang: mannenopvang en code rood, hebben we een landelijke functie. Internationaal wisselen we kennis en ervaring uit. Om onze cliënten goed van dienst te zijn werken we samen met ketenpartners. Onze organisatie is flexibel, anticiperend op onze veranderende samenleving.

We zijn op zoek naar een
 Psycholoog V/M 16-24 uur p.w.

Wat ga je doen?

Als psycholoog ben je belast met uitvoerende werkzaamheden ten behoeve van (psycho)-diagnostiek en begeleiding van cliënten die bij Arosa geplaatst zijn of thuis begeleid worden. Je maakt deel uit van het zorginhoudelijke team waarin je samenwerkt met collega’s vanuit andere disciplines en actief vorm geeft aan de implementatie van systemisch werken binnen Arosa. 

 • Je verricht  (psycho)diagnostische werkzaamheden in het kader van begeleiding  van  cliënten o.a. door het verrichten van gedragsobservatie en diagnostisch onderzoek;
 • Je monitort procesmatig de hulpverleningsprocessen, levert vakmatige inbreng in het op- en bijstellen van gezinsactieplannen en denkt mee in MDO’s;
 • Je pleegt samen interventies wanneer hulpverleningsprocessen stagneren of dreigen te stagneren;
 • Samen met cliënt werk je vraaggericht  aan het herstel,  het voorkomen van de escalatie van het geweld, het tegengaan van herhaald slachtofferschap en het duurzaam stoppen van het huiselijk geweld;
 • Je voert zelfstandig de functie uit in de hulpverlening arrangementen;
 • Jouw werkzaamheden hebben betrekking op de procesmatige hulpverlening en begeleiding van cliënten met multi-problematiek, die naast huiselijk geweld te maken hebben met een veelvoud aan problemen. Daarbij betrek je het cliëntsysteem en ketenpartners.;
 • In deze specifieke functie zal je als vliegende keep fungeren voor de hele organisatie en daarbij zowel intra - als extramurale dienstverlening uitvoeren;
 • Je draagt jouw kennis op het gebied van GGZ op een begrijpelijke wijze over aan caseworkers en groepswerkers en biedt hen handvatten om cliënten met GGZ problematiek op passende wijze te begeleiden;
 • Je zet je in om samenwerkingsverbanden te realiseren met GGZ-instellingen.


Wat vragen we van je?

 • Een afgeronde WO-opleiding als Basispsycholoog, in het bezit van de basisaantekening BAPD;
 • Geregistreerd bij het SKJ, NVO of NIP.
 • Bij voorkeur ervaren met behandelen binnen de GGZ en direct cliëntcontact;
 • Relevante ervaring met diagnostiek;
 • Kennis van de sociale kaart van GGZ-hulpverlening rondom het werkveld van huiselijk geweld;
 • Het hebben van een helikopterview en overstijgend denkniveau, kunnen prioriteren en kwaliteit kunnen waarborgen;
 • Je hebt een krachtgerichte houding en de focus op mogelijkheden;
 • Je hebt kennis over de dynamiek van het huiselijk geweld;
 • Je hebt kennis en ervaring met het systeemgericht werken en kan deze visie uitdragen;
 • Je hebt affiniteit met de doelgroep en ziet uitdaging in het werken in een hectische omgeving;
 • Je bent initiatiefrijk, staat stevig in je schoenen en bent in staat de functie als psycholoog stevig te verankeren binnen het hulpaanbod van Arosa.

 

Ons aanbod

 • Arbeidsvoorwaarden conform CAO Sociaal Werk;
 • Een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar en bij gebleken geschiktheid voor onbepaalde tijd;
 • Salarisschaal 10, minimaal € 3.142,- en maximaal € 4.712,- bruto per maand op fulltime basis (36 uur), exclusief 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering
 • Maandelijkse tegemoetkoming van € 10,- op aanvullende ziektekostenverzekering
 • Opname in het Pensioenfonds Zorg & Welzijn;
 • 170 verlofuren per jaar op fulltime basis;
 • Tegemoetkoming in de reiskosten woon-werkverkeer;
 • Scholingsbudget;
 • Vergoeding van de kosten van een Verklaring Omtrent het Gedrag;
 • Uitstekende werksfeer en ontwikkelmogelijkheden

 

Informatie en sollicitatie

Informatie over de functie Psycholoog wordt verstrekt door Jolanda Gerritsen, directeur zorg telefoonnummer 06-82201528
Je motivatiebrief en cv kun je tot en met 16 augustus 2022 sturen naar: vacatures@arosa-zhz.nl

NB: De sollicitatiegesprekken zijn gepland op maandag 22 augustus a.s. vanaf 13.00 uur.