Wisselstages: partners in de aanpak Huiselijk Geweld Rotterdam lopen stage bij elkaar.

Ga mee op Wisselstage!

Eén van de activiteiten van het Actieprogramma is het stageprogramma Wisselstage! Huiselijk Geweld. Deze keer liepen professionals van meer dan  twintig verschillende organisaties uit de regio’s Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid stage bij elkaar. Vaak een stage van één dag. Doel was vooral om van elkaar en elkaars organisatie te leren. Zo helpt het bijvoorbeeld professionals die net actief zijn binnen de aanpak Huiselijk Geweld om snel een netwerk op te bouwen op een informele manier. Ook leert de ervaring dat het niet bij een stagedag blijft en dat nieuw opgedane contacten ook na Wisselstage! worden onderhouden. Camilla Kromeich, caseworker op de crisisopvang bij Arosa, liep stage bij de politie. Doelgroepcoördinator Marieke Karel van de Politie Eenheid Rotterdam liep op haar beurt stage bij Safegroup, een organisatie die bij huiselijk geweld hulp aan huis biedt en (in geval van nood) een veilig onderkomen aan vrouwen en kinderen.

 

Veel meer dan alleen handhaven

Marieke: ‘Zelf werk ik bij de politie. Het grote misverstand over de politie is dat wij vooral repressief optreden. En dat wij direct tot actie overgaan. Ook als het om gevoelige informatie gaat, zoals vaak het geval is bij huiselijk geweld.’ Dat beeld werd bij Camilla Kromeich, die er stage liep, snel weggenomen: ‘De politie is niet alleen aan het handhaven, maar richt zich ook op de ondersteuning van mensen. Ze doen zeker ook aan maatwerk en dan vooral bij kwetsbare mensen.’ Ze vervolgt: ‘Ik vond het mooi om te zien wat er gebeurt na het doen van een aangifte. Vooral om te merken dat er echt gekeken wordt naar wat er nodig is.’

 

Cultuur verschillend, dilemma’s hetzelfde

Marieke: ‘Mij viel ook op dat - hoewel de cultuur bij de politie en bij Safegroup vanuit de basis dag en nacht verschillen - de dillema's helemaal niet ver uit elkaar lopen. Polderen als het gaat om verantwoordelijkheid en het niet kunnen delen van essentiële informatie zijn in beide organisaties een bron van frustratie.’ Naast deze belangrijke overeenkomsten deed Marieke ook een inzicht op die haar beeld over vrouwenopvang nuanceerde: ‘Mooi dat er opvang is voor vrouwen en kinderen bij huiselijk geweld. Alles is immers beter dan blijven in een gewelddadige omgeving. Maar ik zag ook dat het een flinke inbreuk op iemands persoonlijke levenssfeer maakt. Daar ga ik na mijn stage ook mijn eigen collega’s meer bewust van maken zodat ook zij niet te lichtzinnig denken over vrouwenopvang.’

 

Lijnen na stage korter

Camilla: ‘Het is fantastisch om nu al te merken dat de lijnen korter zijn. Dat maakt het eenvoudiger om contact te zoeken wanneer dit nodig is. Ik wist bijvoorbeeld niet dat ik een doelgroepencoördinator ook kon benaderen voor laagdrempeligere zaken, zoals het ophalen van spullen die achterbleven in de woning. Het is fijn om deze ervaring te delen met mijn collega's. Zo zijn de korte lijntjes ook voelbaar voor hen.’

Ook Marieke ervaart dat het contact eenvoudiger is na Wisselstage! en doet een concreet voorstel: ‘Ik wil kijken of Safegroup openstaat voor presentaties vanuit de politie, voor zowel werknemers als cliënten.’