Maatschappelijke zorg- en opvangorganisaties Kessler en Perspektief gaan fuseren

Aanpak Huiselijk Geweld behoudt naam Arosa onder nieuwe organisatie

De maatschappelijke zorg- en opvangorganisaties Kessler en Perspektief gaan fuseren. De fusie zal op 1 januari 2024 gerealiseerd zijn, en de nieuwe organisatie zal de naam KesslerPerspektief voeren. De reden voor deze stap is dat de organisaties zo de zorg aan hun cliënten kunnen verbeteren, hun ondersteunende diensten nog beter kunnen inzetten, hun positie op de arbeidsmarkt verstevigen en hun samenwerking met de betrokken gemeenten en zorgkantoren kunnen optimaliseren.

Kesslers primaire werkgebied is Den Haag, Perspektief biedt behalve in Den Haag ook hulp in Rotterdam en Delft. De focus van Arosa, dat gespecialiseerd is in hulp bij huiselijk geweld, ligt op Rotterdam. Voor de activiteiten van Perspektief op het gebied van huiselijk geweld, die bij Arosa ondergebracht zullen worden, ligt het accent op Den Haag en Delft.

Naast het feit dat ze in dezelfde regio werkzaam zijn, vullen de drie organisaties elkaar aan qua productportfolio, financiering, mensbeeld en visie op het maatschappelijk perspectief en qua regionale impact op de domeinen Wonen & Zorg, Opvang & Begeleiding en Aanpak Huiselijk Geweld.

Samen sterker
De Raad van Bestuur van KesslerPerspektief zal bestaan uit Miriam Heringa en Bram Schinkelshoek. Heringa geeft momenteel leiding aan Perspektief en Arosa, Schinkelshoek is bestuurder van Kessler.

   

Heringa zegt over de fusie: “Vanaf 2021 hebben we de mogelijkheden van een intensieve samenwerking verkend, omdat we ervan overtuigd zijn dat we samen sterker staan. We zijn het fusietraject aangegaan vanuit eigen kracht. Hoewel we na de fusie natuurlijk ook in financiële zin samen sterker staan, is er geen financiële noodzaak om te fuseren.”

Veel blijft hetzelfde
De organisatie en het aanbod van de zorg zullen niet wijzigen ten gevolge van de fusie, behalve dat het zorgaanbod breder wordt. De zorglocaties blijven gehandhaafd en alle medewerkers zijn ook in de nieuwe organisatie hard nodig. “Voor cliënten en medewerkers zal er op 1 januari 2024 dus niet heel veel veranderd zijn”, geeft Schinkelshoek aan.

Voor de iets langere termijn heeft KesslerPerspektief echter mooie plannen, onder meer met de oprichting van de Academie. Dit initiatief zal in 2024 stap voor stap opgebouwd en uitgerold worden. De Academie zal de interne scholing gaan verzorgen, de methodiek ‘Competentiegericht begeleiden’ verder borgen en uitdragen en zelf een aanbod ontwikkelen dat aansluit bij de leer- en ontwikkelbehoeften van de huidige en toekomstige medewerkers en van de organisatie.

“Gezien alle mooie plannen en mogelijkheden voor zowel medewerkers als cliënten en de keten, is het logisch dat we allemaal heel enthousiast zijn over de fusie van Kessler en Perspektief, inclusief Arosa. We hebben er het volste vertrouwen in dat we samen een organisatie neer kunnen zetten die de maatschappelijke zorg en de opvang in onze regio naar een nog hoger plan tillen”, besluit Schinkelshoek.