Rotterdam heeft een Centrum Seksueel Geweld

Op 1 juni is het Centrum Seksueel Geweld Rotterdam officieel van start gegaan. Slachtoffers van seksueel geweld komen via de politie of het landelijke telefoonnummer (0800-0188) van het Centrum Seksueel Geweld terecht bij Centrum Seksueel Geweld Rotterdam. Hier krijgen slachtoffers medische, psychologische, forensische en/of juridische hulp. Experts van verschillende disciplines werken samen om zorg op maat te geven. Het Centrum Seksueel Geweld Rotterdam is er voor alle slachtoffers van seksueel geweld. Een casemanager ondersteunt het slachtoffer en organiseert de hulp die nodig is.

Een forensisch verpleegkundige ondersteunt het slachtoffer tijdens de eerste opvang en vertelt wat er gaat gebeuren. Kinderen die slachtoffer zijn van seksueel geweld worden opgevangen bij het Erasmus MC. Volwassen slachtoffers worden opgevangen door de forensisch verpleegkundige, de forensisch arts en een zedenrechercheur bij de GGD Rotterdam-Rijnmond. De casemanager begeleidt het slachtoffer door het hele proces. De casemanager organiseert de nodige zorg, geeft psycho-educatie en houdt toezicht hoe het met het slachtoffer gaat. De casemanager is de vraagbaak voor de slachtoffers.

In Nederland is 1 op de 8 vrouwen ooit verkracht. Bij mannen is dit 1 op de 25. In Nederland zijn er dagelijks 274 slachtoffers van seksueel geweld. Rotterdam wil zorg op maat geven aan alle slachtoffers van seksueel geweld. Dit sluit aan op de landelijke ontwikkeling van Centrum Seksueel Geweld (CSG). In Nederland zijn er 12 centra voor Seksueel Geweld geopend.

Slachtoffers die bij CSG Rotterdam komen krijgen een Persoonlijk Zorgdossier waar zij zelf in kunnen lezen en schrijven. Het slachtoffer kan hulpverleners en mantelzorgers rechten geven om ook te lezen en te schrijven in het dossier. Hierdoor is er een optimaal overzicht van het welzijn van het slachtoffer en kan er tijdig worden ingegrepen als het minder goed gaat.

Voor meer informatie: www.centrumseksueelgeweld.nl