Onderzoek naar ervaringen van moeders/kinderen en uitvoerenden met het programma Tijd voor Toontje

Tweejarig evaluatieonderzoek per september 2017 van start

In samenwerking met Blijf Groep heeft de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het AMC De Meren/De Bascule een aanvraag ingediend bij de onderzoekscommissie van het Fonds Kinderpostzegels voor een kwalitatief evaluatieonderzoek naar Tijd voor Toontje. Deze aanvraag is goedgekeurd!

Over Tijd voor Toontje
Tijd voor Toontje is een programma voor kinderen van 0 tot 10 jaar en hun moeders in de (vrouwen)opvang, die huiselijk geweld hebben meegemaakt.  Kinderen die thuis geweld meemaken, kunnen hier veel last van hebben. Ze maken zich zorgen, hebben moeite met ontspannen en denken dat het hun schuld is dat er steeds ruzie is. Ook weten ze vaak niet hoe ze met gevoelens als boosheid en verdriet om kunnen gaan.

Lees ook de informatie over Tijd voor Toontje in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.

In de bijeenkomsten van Tijd voor Toontje wordt met behulp van beeldend materiaal en de handpopschildpad Toontje gewerkt aan het versterken van de veerkracht van deze aan de hand van vier thema's:

  1. de kracht van fijne dingen doen,
  2. veilig boos zijn,
  3. van wie hou je?
  4. herinneringen.

Tijd voor Toontje is ontwikkeld door de Blijf Groep en wordt behalve bij deze organisatie ook bij de vrouwenopvang organisaties Kadera en Arosa gegeven.

Het onderzoek
In samenwerking met Blijf Groep heeft het AMC De Meren/De Bascule, afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie bij de onderzoekscommissie van het Fonds Kinderpostzegels een aanvraag ingediend voor een kwalitatief evaluatieonderzoek naar Tijd voor Toontje.

Deze aanvraag is goedgekeurd wat inhoudt dat er geld beschikbaar komt voor een tweejarig evaluatieonderzoek naar de ervaringen van moeders, kinderen en uitvoerders met Tijd voor Toontje. Voor dit kwalitatieve onderzoek zullen 15 kinderen (tot 4 jaar) en 15 moeders in de Oranje Huizen Alkmaar en Amsterdam worden geïnterviewd door een extern onderzoeker. Ook zullen alle uitvoerders van het programma Tijd voor Toontje binnen Blijf Groep en bij Arosa en Kadera deel nemen aan dit onderzoek door middel van een interview. De interviews zullen plaats vinden in 2018.