De Raad van Toezicht houdt toezicht op het Bestuur, treedt op als werkgever en staat het Bestuur met advies ter zijde. Het toezicht is in lijn met de Governancecode Zorg.

Sinds 1 januari 2022 is Arosa gefuseerd met en is onderdeel van de Stichting Perspektief.

De samenstelling van de Raad van Toezicht:

 • De heer C.M.L. Blaas, voorzitter
 • Mevrouw Th. E. Smits-Hoekstra, vicevoorzitter
 • Mevrouw M.L. Henderson MSc, lid
 • Mevrouw. M.J. Spithoven, lid
 • De heer drs. R.A. van Zoolingen MSc, lid


Nevenfuncties van de Raad van Toezicht

De heer C.M.L. Blaas

 • Bestuurslid Vereniging Valente
 • Bestuurslid Stichting Valente

Mevrouw Th. E. Smits- Hoekstra

 • Zelfstandig ondernemer bij Stakeholder Strategie
 • Lid raad van toezicht Kraamzorg De Eilanden
 • Voorzitter Raad van Toezicht Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening voor Doven en Slechthorenden (GGMD)
 • Vicevoorzitter Raad van Toezicht SWZ
 • Lid Raad van Toezicht SimplerInvoicing
 • Lid Patiëntenraad (PaR) AVL-NKI

 Mevrouw M.L. Henderson

 • Strategisch adviseur sociaal domein gemeente Dordrecht
 • Lid raad van toezicht MEE Rotterdam Rijnmond

Mevrouw M. Spithoven

 • Bestuurslid Common Ground2
 • Bestuurslid SNDVU (stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen Utrecht)

De heer R.A. van Zoolingen

 • Interim-bestuurder/manager