Sinds 1 februari 2019 zijn de Raden van Toezicht van Arosa en Perspektief samengaan als één Raad van Toezicht voor beide stichtingen.

De Raad van Toezicht van Arosa en Perspektief bestaat uit:

 • De heer G.B.F. van Weelden, voorzitter
 • De heer J.G.J. de Jong, vicevoorzitter
 • Mevrouw R. van Troost. lid
 • Mevrouw Th.E. Smits- Hoekstra, lid
 • De heer J.O. Denijn, lid
 • De heer E.C.J. Mulder, lid

Nevenfuncties Raad van Toezicht

  De heer G.B.F. van Weelden:

 • Voorzitter raad van bestuur GGz Breburg (sinds 2009)
 • Lid commissie Werkgevers- en Arbeidszaken GGZ Nederland (sinds 2011) *
 • Lid Rotary Club Rotterdam-Hillegersberg (sinds 2011)
 • Bestuurslid Stichting Epilepsia
 • Bestuurslid Gebruikersvereniging Psygis Quarant (sinds 2012) *
 • Bestuurslid Stichting Zorgnetwerk Midden-Brabant (sinds 2010) *

De functies met een * zijn direct gerelateerd aan de hoofdfunctie bij GGz Breburg

De heer J.G.J. de Jong:

 • Voorzitter Divers Den Haag (sinds 2014)
 • Voorzitter raad van toezicht Theater Dakota (sinds augustus 2016)
 • Branche-ambassadeur Welzijn bij de NVTZ (sinds augustus 2016)
 • Bestuurslid Stichting Coalitie Laak (sinds september 2017)

Mevrouw R.M.A. van Troost:

 • Adviseur Van Troost Zorg & Samenleving (sinds 2013)
 • Secretaris/vicevoorzitter Centrale Clientenraad Topaz
 • Lid van de commissie Tussen Weten en Doen II van ZonMw
 • Coach project Ambassadeurs Wijkverpleging, onderdeel van V&VN
 • Taalmaatje

Mevrouw D. Smits – Hoekstra:

 • Vanaf 2017 Lid Raad van Toezicht SWZ (St Wassenaarse Zorgverlening) in Wassenaar - profiel bedrijfskunde, lid financiële commissie en commissie zorgkwaliteit en risico
 • Vanaf 2016 Lid Raad van Toezicht bij Kraamzorg de Eilanden in Hellevoetsluis. - betrokken bij het inrichten/oprichten van een van de eerste VSV’s (Verloskundig Samenwerkings Verband) in Nederland - profiel marketing, lid financiële commissie
 • Vanaf 2015 Lid Raad van Toezicht bij GGMD voor Doven en Slechthorenden (Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening) in Gouda, een landelijke organisatie met een complexe- financieringsvorm (oa. sGGZ, bGGZ, WMO, WJZ, ZvW ZG, UWV), en doelgroep - profiel sociale innovatie, lid financiële commissie

De heer J.O. Denijn:

 • Bestuursadviseur Gemeente Gorinchem

De heer E.C.J. Mulder:

 • Commissaris van Politie