De Raad van Toezicht houdt toezicht op het Bestuur, treedt op als werkgever en staat het Bestuur met advies ter zijde. Het toezicht is in lijn met de zorgbrede Governancecode per 2017.

Sinds 1 februari 2019 zijn de Raden van Toezicht van Arosa en Perspektief samengaan als één Raad van Toezicht voor beide stichtingen.

De samenstellen van de Raad van Toezicht:

 • De heer C.M.L. Blaas, voorzitter
 • De heer drs. J.G.J. de Jong, vicevoorzitter
 • Mevrouw M.L. Henderson, MSc lid
 • Mevrouw Th. E. Smits-Hoekstra, lid
 • De heer drs. R.A. van Zoolingen, MSc lid


Nevenfuncties van de Raad van Toezicht

De heer C.M.L. Blaas

 • Bestuurslid Vereniging Valente
 • Bestuurslid Stichting Valente

De heer J.G.J. de Jong

 • Verenigingssecretaris ZorgScala
 • Voorzitter Raad van Toezicht Theater en filmhuis Dakota
 • Voorzitter Divers Den Haag
 • Bestuurscoach PEP
 • Jambo management: interim opdrachten

 Mevrouw Th. E. Smits- Hoekstra

 • Zelfstandig ondernemer bij Stakeholder Strategie
 • Lid raad van toezicht Kraamzorg De Eilanden
 • Voorzitter Raad van Toezicht Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening voor Doven en Slechthorenden (GGMD)
 • Vicevoorzitter Raad van Toezicht SWZ
 • Lid Raad van Toezicht SimplerInvoicing
 • Lid Patiëntenraad (PaR) AVL-NKI

 Mevrouw M.L. Henderson

 • Strategisch adviseur sociaal domein gemeente Dordrecht
 • Lid raad van toezicht MEE Rotterdam Rijnmond

De heer R.A. van Zoolingen

 • Interim-bestuurder/manager