Arosa ontvangt geld van de gemeente Rotterdam, veelal vanuit de wettelijke regeling WMO. Onze inkomsten worden besteed aan opvang, huisvesting en begeleiding van onze cliënten. Voor alle extra's zijn we aangewezen op fondsen, giften en donaties. 

Wilt u Arosa steunen met een gift?

Wat kunnen we met uw bijdrage?

  • Uitstapjes organiseren voor de cliënten en hun kinderen
  • Nieuw speelgoed aanschaffen
  • Speeltoestellen
  • Nieuwe computers voor cliëntgebruik
  • Inrichting van de opvang/wooneenheden

Een bijdrage leveren kan op verschillende manieren:

Eenmalige donatie

Wilt u Arosa financieel steunen met een eenmalige donatie?

U kunt via deze link direct een bedrag overmaken.

Of u kunt een bedrag overmaken op:

IBAN NL54 ABNA 0555 4147 01
Arosa Rotterdam o.v.v. donatie

Periodieke schenking, erfstelling of legaat

Met een periodieke schenking geeft u gedurende ten minste vijf jaar een vast bedrag. Als de schenking is vastgelegd bij de notaris dan is de schenking volledig fiscaal aftrekbaar.

Ook kunt u Arosa opnemen in uw testament in de vorm van een erfstelling of een legaat. Bij een erfstelling benoemt u ons tot erfgenaam. Arosa ontvangt een door u bepaald percentage van de erfenis. Bij een legaat wordt een vastgesteld bedrag nagelaten, of (on)roerende goederen zoals de inboedel of een huis. Een legaat kan vrij van rechten en kosten worden gemaakt. Eventuele lasten die aan het legaat zijn verbonden komen dan voor rekening van de erfgenamen en niet voor rekening van de ontvanger.

Arosa is een ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat giften aftrekbaar zijn voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Zie ook www.belastingdienst.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen: info@arosa-zhz.nl