Steun ons financieel

De betrokkenheid en financiële steun van particulieren is van groot belang. Met een donatie maakt u het ons mogelijk om ook in de toekomst onze hulp te blijven verbeteren en vernieuwen. Een bijdrage leveren kan op verschillende manieren:

Eenmalige donatie

Wilt u Arosa financieel steunen met een eenmalige donatie?

Dan kunt u een bedrag overmaken op:

IBAN NL43 ABNA 0460919342
Stichting Vrienden van Arosa
Rotterdam o.v.v. donatie

Periodieke schenking, erfstelling of legaat

Met een periodieke schenking geeft u gedurende ten minste vijf jaar een vast bedrag. Als de schenking is vastgelegd bij de notaris dan is de schenking volledig fiscaal aftrekbaar.

Ook kunt u Arosa opnemen in uw testament in de vorm van een erfstelling of een legaat. Bij een erfstelling benoemt u ons tot erfgenaam. Arosa ontvangt een door u bepaald percentage van de erfenis. Bij een legaat wordt een vastgesteld bedrag nagelaten, of (on)roerende goederen zoals de inboedel of een huis. Een legaat kan vrij van rechten en kosten worden gemaakt. Eventuele lasten die aan het legaat zijn verbonden komen dan voor rekening van de erfgenamen en niet voor rekening van de ontvanger.

Arosa is een ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat giften aftrekbaar zijn voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Zie ook www.belastingdienst.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen: info@arosa-zhz.nl

of kijk op: Stichting Vrienden van Arosa