Een mooi gebaar

Kees en Marijke Sengers schenken huwelijkscadeau

Deze zomer namen Kees en Marijke Sengers contact op met Arosa. Zij wilden ter ere van hun 50-jarig huwelijk iets bijzonders doen voor de vrouwen en kinderen die bij Arosa in de opvang verblijven. Lees hier hun wens aan de gasten:

"Lieve mensen,

Deze zomer kregen wij een rondleiding door een van de opvanglocaties van Arosa, het Rotterdamse opvanghuis voor vrouwen en hun kinderen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld. Tijdens onze rondleiding is ons uitgelegd dat kinderen die slachtoffer of getuige zijn geweest van huiselijk geweld, in de meeste gevallen, voor hun verdere leven zijn getraumatiseerd. 

Kinderen, die een veilige thuishaven als basis behoren te hebben, zijn in een oorlogssituatie terecht gekomen door ruziënde en vechtende ouders. Deze kinderen maakten van dichtbij mee hoe liefde kan veranderen in haat, zonder dat zij daar op enigerlei manier schuld aan hebben. Ze zagen de vreselijkste dingen voor hun ogen gebeuren. Ook hun moeders zien hun ideaalbeeld van een gelukkig huwelijk in scherven liggen. Tijdens hun verblijf bij Arosa werken zij aan het opnieuw vorm geven aan hun identiteit als vrouw en vooral als moeder; een lang en vaak moeilijk te belopen pad op weg naar een leven zonder geweld.

In het opvanghuis van Arosa zijn de gevolgen te zien van een slecht huwelijk waar deze "pechvogels" in terecht zijn gekomen. Vandaar onze wens voor een gezamenlijk geschenk. Hiermee willen wij niet ons geluk afkopen, maar ons steentje bijdragen om hun geluk weer terug te vinden.

Onze dankbaarheid is groot! Wij (geluksvogels) hebben deze mijlpaal bereikt. Daarom willen wij ons huwelijkscadeau schenken aan de pechvogels die dit nooit meer zullen halen. Helpen jullie ons mee om dit doel te bereiken?"

In overleg met hulpverleners op de locaties zijn vanuit Arosa twee wensen voorgesteld aan het bruidspaar.

  1. Samen sporten en spelen is zo belangrijk voor de kinderen in de opvang. Daarom de wens om geld in te zamelen voor een kwalitatief goede tafeltennistafel op de buitenspeelplaats. Daarmee kunnen de kinderen met elkaar, met hun moeder of met de medewerkers spelen.
  2. Onze tweede wens was een verjaardagfonds voor kinderen en hun moeders die in de opvang verblijven. Door geld in te zamelen voor dit verjaardagfonds kunnen zij een mooie kaart met een cadeaubon krijgen voor hun verjaardag. 

De gasten werden verzocht hun bijdrage te storten op rekeningnummer NL43 ABNA 0460919342 van de Stichting Vrienden van Arosa onder vermelding van hun keuze voor de tafeltennistafel of het verjaardagfonds.

Er is gul gestort: we zijn erg blij te kunnen vermelden dat het bruidspaar met deze mooie actie in totaal een bedrag van € 1.996,20 heeft opgehaald.

Kees en Marijke Sengers lieten ons weten dat zij het mooi zouden vinden als de actie die zij in gang hebben gezet, verder doorgaat. Dus mochten mensen die een mooi initiatief vinden: donaties voor 'Samen sporten' of 'Verjaardagfonds' zijn nog steeds van harte welkom.